Utveckling och Projektering

Vi driver gärna projekt i samverkan. Det innebär att vi tillsammans planerar och projekterar vad som ska göras. Vi bidrar med våra erfarenheter från entreprenadverksamhet och förvaltning. Eftersom vi själva är fastighetsägare har vi stor förståelse för våra kunders situation. Vår erfarenhet gör att vi snabbt kan hitta bra lösningar som kommer att fungera i praktiken. Raka processer och ömsesidigt förtroende skapar projekt att vara stolta över.

Förstudie

Den initiala fasen av ett projekt vare sig det rör sig om en nybyggnad eller ombyggnad. Vi kan hjälpa dig med allt från idé fram till ett samlat beslutsunderlag för projekteringsfasen. Under förstudiefasen sätter vi gemensamt ambitionsnivån för projektet. För renovering, stambyten och ombyggnad kan vi om det behövs sköta hyresgästdialoger eller optimera fastighetens framtida användning.

Projekteringsfas

Under projekteringen arbetar våra projektörer fram systemhandlingar och förfrågningsunderlag tillsammans med beställaren. Utifrån ambitionsnivå kan vi bistå med energieffektivisering, BIM-ritningar, klimatriskbedömning och annat. Vi tillför vår kompetens av vad som faktiskt kommer fungera i byggskedet vilket sparar både tid och kostnader.