Vi bygger din framtid!
HusabGruppen är en modern bygg- och fastighetskoncern med fokus på kvalitet, trygghet och långsiktighet. Koncernen är indelad i tre verksamhetsområden – bostad, bygg och fastigheter. Vi arbetar utifrån värdekedjan projektutveckling – entreprenad – förvaltning och det ger oss ett unikt helhetstänk i förhållande till byggprocessen.

HusabGruppen AB är moderbolaget som stödjer verksamheterna med styrning, samordning och utveckling. Vi siktar på kvalitet i allt vi gör och arbetar ständigt med att utveckla våra processer samt fokuserar på utvecklingen, uppbyggnaden och förvaltningen av hela koncernen.

Barncancerfonden Logotyp

HusabGruppen stödjer BarncancerfondenHusabGruppen är en modern bygg- och fastighetskoncern med fokus på kvalitet, trygghet och långsiktighet. Koncernen är indelad i tre verksamhetsområden – bostad, bygg och fastigheter. Vi arbetar utifrån värdekedjan projektutveckling – entreprenad – förvaltning och det ger oss ett unikt helhetstänk i förhållande till byggprocessen.

HusabGruppen AB är moderbolaget som stödjer verksamheterna med styrning, samordning och utveckling. Vi siktar på kvalitet i allt vi gör och arbetar ständigt med att utveckla våra processer samt fokuserar på utvecklingen, uppbyggnaden och förvaltningen av hela koncernen.
Barncancerfonden Logotyp

HusabGruppen stödjer Barncancerfonden

Arbeta hos oss

Kontakta oss

HusabGruppen AB
Ståltrådsvägen 33, 168 68 Bromma
Telefonnummer växel: 08-564 581 00
Mailadressmail@husab.se

HusabGruppen AB
Ståltrådsvägen 33, 168 68 Bromma

Telefonnummer växel:
08-564 581 00

Mailadressmail@husab.se