Entreprenader med Husab

Husab har lång erfarenhet av stora ROT-projekt men har även en historia av nyproduktion i egen regi. 

Pågående projekt

Pennteckningen 5

Pilotprojekt inom hållbar ROT. Beställare Heba Fastighets AB.
Läs mer om projektet här.
Östern 5

Stambyte och renovering av 84 lägenheter fördelade på 3 huskroppar.
Rådsbacken 12

Stambyte och totalrenovering av x antal lägenheter fördelade på x antal huskroppar. Beställare Heba Fastighets AB. Projektet startade i december 2019.

Ser du något du gillar?

Husab arbetar både med nyproduktion och ROT av fastigheter. Vi kan ta ansvar för en hel process från idé och utredning till färdigställande av projekt. Tveka inte att höra av er till oss om ni är intresserade av ett samarbete!