Referensprojekt ROT

Byggprocesser kan vara komplicerade och komplexa. Mycket kan gå fel och oväntade problem kan uppstå under processens gång. Det är anledningen till att projekteringen är så avgörande. Därför fäster vi på Husab så stor vikt vid raka byggprocesser. Vi tror nämligen att de bästa lösningarna, och det bästa resultatet, bygger på en rak dialog mellan oss och våra uppdragsgivare. När vi arbetar tillsammans genom hela processen – från projektering till byggnation – kan vi lösa utmaningar och stämma av förväntningar under resans gång. Det leder till smidiga och raka processer, utan överraskningar. Och ett slutresultat som alla bli nöjda med. Det är så vi bygger långsiktiga affärer. 

Pennteckningen 5

Gullmarsvägen, Stockholm

Genomförandeår: 2022-2023

​Projekttyp: Stambyte och totalrenovering
Entreprenadform: Totalentreprenad
Antal bostäder: 40 lägenheter och tre lokaler
Beställare: Heba Fastighets AB

Pilotprojekt inom hållbar ROT.

20230703_102210

Tempelriddarorden 1-3 & 6-8

Tempelriddarvägen, Bredäng

Genomförandeår: 2020-2022

​Projekttyp: Stambyte
Entreprenadform: Totalentreprenad
Antal bostäder: 425 lgh fördelat på 13 huskroppar
Beställare: Stena Fastigheter Stockholm AB


Regattan 3

Bodalsvägen 11-19, Lidingö

Genomförandeår: 2021-2022 

Projekttyp: Stambyte och totalrenovering
Entreprenadform: Totalentreprenad 
Antal bostäder: 52 lgh, 1 lokal
Beställare: Heba Fastighets AB

Stambyte och totalrenovering av två sammankopplade flerbostadshus med 52 lägenheter och 1 lokal.

Höken 30

Åsögatan 124, Stockholm

Genomförandeår: 2020-2021

Projekttyp: ROT, lokalanpassning
Entreprenadform: Totalentreprenad
Antal bostäder: 20 lgh, 1 lokal
Beställare: Heba Fastighets AB

Hyresgästanpassning av lokal, rivning av gårdsbjälklag, uppförande av nytt gårdsbjälklag. ROT av gårdshus inklusive stambyte, nya kök, nya ytskikt, ny el. Ny ventilation i lokaler.

Kraftledningen 5, Vildapeln 1 och 2

Slånbärsvägen 1-3 och 2-14, Danderyd

Genomförandeår: 2019-2020 

Projekttyp: Stambyte 
Entreprenadform: Totalentreprenad 
Antal bostäder: 117 lgh 
Beställare: Ikano Bostad AB

Stambyte och badrums- och köksrenovering i 117 lägenheter fördelat på tre fastigheter. Ytskiktsrenovering i resterande rum som tillval. Renovering av tvättstugor och trapphus. Fönsterbyte. Fastigheterna uppfördes år 1960.

Veken 8

Åsögatan 180, Stockholm

Genomförandeår: 2020

Projekttyp: Stambyte och totalrenovering
Entreprenadform: Totalentreprenad
Antal bostäder: 16 lgh
Beställare: Heba Fastighets AB

Totalrenovering av 16 befintliga lägenheter samt nybyggnation av en ny lägenhet på vindsplan. Ombyggnad av tvättstuga samt omdisponering av övriga allmänna utrymmen i källare. Hyresgästanpassning av lokal i markplan. Ny gårdsplantering, Aptus passagesystem, nya balkongplattor, fönster samt fönsterdörrar. Totalt cirka 1625 kvm BOA.

Schultz 12

Nytorgsgatan 25A-B, Åsögatan 149-151, Stockholm

Genomförandeår: 2018-2019

Projekttyp: Stambyte och totalrenovering
Entreprenadform: Totalentreprenad
Antal bostäder: 48 lgh, 1 lokal, 32 garageplatser
Beställare: Olov Lindgren AB

Stambyte och totalrenovering av lägenheterna och ytskiktsrenovering av allmänna utrymmen. Nya vindsförråd.

Skutan 3

Alströmergatan 18, Stockholm

Genomförandeår: 2018-2019

Projekttyp: Stambyte
Entreprenadform: Totalentreprenad
Antal bostäder: 40 lgh, 1 lokal
Beställare: Brf Skutan 3

Stambyte och våtrumsrenovering.

Väktaren 16

S:t Eriksgatan 31, Stockholm

Genomförandeår: 2017-2018

Projekttyp: Stambyte
Entreprenadform: Totalentreprenad
Antal bostäder: 39 lgh, 2 lokaler
Beställare: Brf Väktaren 16

Stambyte och våtrumsrenovering.

Femlingen 1

Ymsenvägen 13, Årsta

Genomförandeår: 2017-2018

Projekttyp: Stambyte och totalrenovering
Entreprenadform: Totalentreprenad
Antal bostäder: 33 lgh, 1 lokal
Beställare: Heba Fastighets AB

Totalrenovering av 33 bostäder i Årsta, Stockholm. Konvertering av en lokal till bostad. Tilläggsisolering på fasad samt helt fönsterbyte och ny port. Iordningställande av tomtmark.