Boendeportal

​Behöver du som hyresgäst hos Husab ladda ner blanketter eller andra handlingar som rör ditt hyresavtal? Eller vill du göra en felanmälan? Klicka på avsedd knapp nedan.

Våra fastigheter

Tysksmidet 1 

En av Husabkoncernens egna fastigheter som ligger i Johannesfred, Bromma. Byggt i egen regi år 1961, har 41 lägenheter och en lokal. Lägenhetsrenovering och stambyte 2017, Fasad- och takrenovering 2020.

Finsmidet 2

Granne och lillasyster till Tysksmidet 1. Byggt 1962 och har 47 lägenheter och en lokal. Pågående planering för totalrenovering.

Bergklacken 12

Även denna fastighet ägs av Husabkoncernen. Huset är byggt 1967 och är belägen i Traneberg, Bromma. 22 lägenheter.

Trosskusken 2

Husabs äldsta fastighet, byggt 1946. Belägen i Marieberg, på Kungsholmen i Stockholm och har 37 lägenheter.

Vevstaken 29

För närvarande ett tvätteri. Planering pågår för uppförande av flerbostadshus. 

Leoparden 6

Den här fastigheten, belägen i Solna, förvaltar Husab åt en privat fastighetsägare.