Fler ROT-projekt

Älgskyttarne 2: Kungsholmen, Stockholm. Totalentreprenad avslutad år 2017. Renovering tvättstuga, renovering av fönsterpartier, ny ventilation, balkongrenovering samt Aptusinstallation. Beställare AB Stockholmshem.

Stjärnfallet 16: Drottninggatan, Stockholm. Lokalanpassning 275 kvm till lokalhyresgästen Fotcenter AB. Projektavslut år 2017. Beställare Olov Lindgren AB.

Finsmidet 2: Totalentreprenad. Projektavslut år 2013. Konvertering av lokaler till 10 lägenheter i Bromma, Stockholm. Beställare Fastighetsbolaget Finsmidet AB.