Referensprojekt: Rådsbacken 12

Genomförandeår: 2019-2020
Projekttyp: Stambyten
Ort: Huddinge, Stockholm
Beställare: HEBA Fastighets AB
Genomförandeår: 2019-2020
Projekttyp: Stambyten
Ort: Huddinge, Stockholm
Beställare: HEBA Fastighets AB

Husab Byggnads AB renoverade under år 2019 Rådsvägen 8. Renoveringen bestod av stambyte, nya kök, badrum och nya ytskikt i övriga rum. År 2019-2020 fortsatte projektet med Rådsvägen 6 och 10, som rymmer totalt 78 lägenheter. Projektet fortsätter nu med den fjärde och femte huskroppen då Rådsvägen 12 började renoveras med start 1 november 2020 och renoveringen av Rådsstigen 5 påbörjas den 1 mars 2021. På fastigheten Rådsbacken 12, Rådsvägen 3-5 och 6-16 finns totalt 380 lägenheter fördelade på 10 huskroppar.

Efter renovering