Referensprojekt: Kraftledningen 5 och Vildapeln 1 och 2

Genomförandeår: 2019-2020
Projekttyp: Stambyten
Antal bostäder: 117
Ort: Danderyd, Stockholm
Beställare: Ikano Bostad AB


Genomförandeår: 2019-2020
Projekttyp: Stambyten
Antal bostäder: 117
Ort: Danderyd, Stockholm
Beställare: Ikano Bostad AB

Stambyte och badrums- och köksrenovering i 117 lägenheter fördelat på tre fastigheter i Danderyd, Stockholm. Ytskiktsrenovering i resterande rum som tillval. Renovering av tvättstugor och trapphus. Fastigheterna uppfördes år 1960. Beställare Ikano Bostad.

Efter renovering