Höken 30

Referensprojekt: Höken 30, Åsögatan 124

Genomförandeår: 2020-2021
Projekttyp: ROT, lokalanpassning
Ort: Stockholm
Beställare: Heba Fastigheter ABGenomförandeår: 2020-2021
Projekttyp: ROT, lokalanpassning
Ort: Stockholm
Beställare: Heba Fastigheter AB


Totalentreprenad. Hyresgästanpassning av lokal, rivning av gårdsbjälklag, uppförande av nytt gårdsbjälklag. ROT av gårdshus inklusive stambyte, nya kök, nya ytskikt, ny el. Ny ventilation i lokaler. Beställare HEBA Fastighets AB. Projektstart september 2020, avslut april 2021.