Referensprojekt: Fönsterbrädan 1

Byggår: 2021
Boendeform: Bostadsrättsradhus
Antal bostäder: 14
Ort: Örby, Stockholm
Beställare: Brf Örbygläntan i Örby
Totalentreprenör: Husab Byggnads AB
Utvecklare: Husab Bostad AB

Byggår: 2021
Boendeform: Bostadsrättsradhus
Antal bostäder: 14
Ort: Örby, Stockholm
Beställare: Brf Örbygläntan i Örby
Totalentreprenör: Husab Byggnads AB
Utvecklare: Husab Bostad AB

Nyproduktion av 14 bostadsrättsradhus i Örby, Stockholm. Projektet startade den 22 april 2020 med sprängning, som följdes av arbeten med ledningar, schakt, rörgravar och grundläggning. Under vecka 42-43 år 2020 kom husleveransen. Husen färdigställdes i juni 2021.