Referensprojekt: Femlingen 1

Projektavslut: År 2018
Projekttyp: ROT-projekt
Entreprenadform: Totalentreprenad
Antal bostäder: 33
Ort: Årsta, Stockholm
Beställare: HEBA Fastighets AB


 
Projektavslut: År 2018
Projekttyp: ROT-projekt
Entreprenadform: Totalentreprenad
Antal bostäder: 33
Ort: Årsta, Stockholm
Beställare: HEBA Fastighets AB

Totalrenovering av 33 bostäder i Årsta, Stockholm. Konvertering av en lokal till bostad. Tilläggsisolering på fasad samt helt fönsterbyte och ny port. Iordningställande av tomtmark.