BKMA

Husab AB är certifierade i Byggföretagens verksamhetsledningssystem (BKMA). Du kan se vårt certifikat här. Önskar du ta del av Husabs policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA-policy), kontakta mail@husab.se.

BKMA är ett verksamhetsledningssystem anpassat för byggbranschen. Etablerade rutiner, från ledningsmöte till sista spiken, gör det enklare att uppfylla myndigheter, företags och kunders krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Årliga revisioner av tredje part leder till välkänd certifiering och rustar verksamheten för fler och större uppdrag. BKMA är uppbyggt enligt samma principer som ISO-systemet, men anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek. BKMA Certifiering ställer krav på uppfyllande av rätt kvalitet, minimerad miljöpåverkan och god arbetsmiljö i Husab och för den produkt vi levererar. Husab är certifierad sedan 2011.