Husab Fastigheter AB förvaltar både egna och andras bostadshyreshus i Stockholm. I det egna beståndet bygger bolaget nödvändig kunskap för att utveckla fastigheter i allmänhet, en kunskap som är viktig för hela kedjan från planläggning, bygg och förvaltning.

Målsättningen är att vara en modern och långsiktig fastighetsägare. Externt erbjuder Husab Fastigheter AB en helhetslösning med ekonomisk och teknisk förvaltning, fastighetsskötsel och vid behov även entreprenader.


Våra fastigheter

Klicka här för att läsa mer om våra fastigheter.

Kontakta oss

Husab Fastigheter AB

Ståltrådsvägen 33, 168 68 Bromma

Telefonnummer växel: 08-564 581 00

Mailadress felanmälan: felanmalan@husab.se




Vi står för det vi säger och är stolta för det vi gör.