Husab Fastigheter AB förvaltar både egna och andras bostadshyreshus i Stockholm. I det egna beståndet bygger bolaget nödvändig kunskap för att utveckla fastigheter i allmänhet, en kunskap som är viktig för hela kedjan från planläggning, bygg och förvaltning.

Målsättningen är att vara en modern och långsiktig fastighetsägare. Externt erbjuder Husab Fastigheter AB en helhetslösning med ekonomisk och teknisk förvaltning, fastighetsskötsel och vid behov även entreprenader.


Kontakta oss

Husab Fastigheter AB
Ståltrådsvägen 33, 168 68 Bromma
Telefonnummer växel: 08-564 581 00
Mailadress: forvaltning@husab.se
Mailadress felanmälan: felanmalan@husab.se