Fler ROT-projekt

Älgskyttarne 2: Stagneliusvägen 47, Stockholm. Totalentreprenad avslutad år 2017. Renovering tvättstuga, renovering av fönsterpartier, ny ventilation, balkongrenovering samt Aptusinstallation.

Stjärnfallet 16: Drottninggatan 99, Stockholm. Lokalanpassning 275 kvm till lokalhyresgästen Fotcenter AB. Projektavslut år 2017. Beställare Olov Lindgren AB.

Finsmidet 1: Totalentreprenad. Projektavslut år 2013. Konvertering av lokaler till 10 lägenheter. Beställare Fastighetsbolaget Finsmidet AB.