Referensprojekt: Krosskvarnen 1

Genomförandeår: 2018
Projekttyp: ROT-projekt
Ort: Spånga, Stockholm
Beställare: AB Stockholmshem
Genomförandeår: 2018
Projekttyp: ROT-projekt
Ort: Spånga, Stockholm
Beställare: AB Stockholmshem

Fasadåtgärder och brandisolering av takfot på Krosskvarnen 1, Spånga. Beställare AB Stockholmshem.