Referensprojekt: Kastanjen 8

Projektavslut: År 2016
Projekttyp: ROT-projekt
Entreprenadform: Totalentreprenad
Antal bostäder: 30
Ort: Solna, Stockholm
Beställare: Curia Fastigheter AB


Projektavslut: År 2016
Projekttyp: ROT-projekt
Entreprenadform: Totalentreprenad
Antal bostäder: 30
Ort: Solna, Stockholm
Beställare: Curia Fastigheter AB

Byggnation av 4 lägenheter på vind och förlängning av befintligt hisschakt. Fasadrenovering samt renovering av fönster och balkonger. Renoveringen genomfördes med kvarboende.