Aktuellt projekt: Fönsterbrädan 1

Projektstart: April 2020
Projekttyp: Nyproduktion
Entreprenadform: Totalentreprenad
Antal bostäder: 14
Ort: Örby, Stockholm


Projektstart: April 2020
Projekttyp: Nyproduktion
Entreprenadform: Totalentreprenad
Antal bostäder: 14
Ort: Örby, Stockholm

Nyproduktion av 14 bostadsrättsradhus i Örby, Stockholm. Projektet startade den 22 april 2020 med sprängning, som följs av arbeten med ledningar, schakt, rörgravar och så småningom grundläggning.