Frågor och svar

Klicka på en fråga för att läsa svaret.

Vart vänder jag mig om vår bostadsrättsförening vill göra stambyte eller annan ombyggnation?
Önskar er bostadsrättsförening göra stambyte eller annan ombyggnation skickar ni en förfrågan till mail@husab.se.

Kan jag anlita er som privatperson?
Husab Byggnads utför endast uppdrag åt fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Vart vänder jag mig om jag har ett garantiärende?
För felanmälan gällande garantiärende skickar du ett mail till kundsupport@husab.se. Kom ihåg att uppge namn, adress, lägenhetsnummer och telefonnummer, så att vi kan nå dig.

Jag vill bli en leverantör till Husab – vem kontaktar jag?
Skicka en förfrågan till mail@husab.se.

Hur ser Husab Byggnads riktlinjer ut för ID06?
ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning är ett standardavtal som tagits fram av Byggbranschen i syfte att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen. Du kan läsa mer om ID06 på https://www.id06.se/se/.