Husab Byggnads AB är ett entreprenadbolag med lång erfarenhet av byggande i Storstockholmsområdet. Vi är specialiserade på byggnation av nyproduktion och ombyggnationer, större stambyten i fastigheter och lokalanpassningar, men bygger även kontor och andra lokaler. Vårt fokus är att utveckla genomtänkta konstruktionslösningar med kostnadsfördelar i byggprocessen. Vi har ett nära samarbete med systerbolaget Husab Bostad och kan erbjuda kunskap även i tidigt skede i projekten.


Våra affärsområden

Stambyten – ROT – Nyproduktion


Vår process

Vi har en process som utgår ifrån kvalitet i alla led, oavsett entreprenadform. Övergripande följer vi sex steg: förstudie, projektering, val av entreprenadform, kontrakt, genomförande och uppföljning. Vi kommer in i processen lite olika beroende på typ av projekt men oftast utför vi totalentreprenader.

Husab Byggnads AB är certifierade och arbetar utifrån produktcertifieringssystemet BF9K. Detta innebär att vi tillämpar ett systematiskt arbetssätt i hela verksamheten och vårt verksamhetssystem säkerställer att vi uppfyller beställarens krav och andra lagar och regler som styr produktionen. Husab Byggnads BF9K-certifikat kan du se här.

Kontakta oss

Husab Byggnads AB
Ståltrådsvägen 33, 168 68 Bromma
Telefonnummer växel: 08-564 581 00
Mailadress: mail@husab.se
Mailadress reklamationsärenden: kundsupport@husab.se